Từ 10/3 sinh hai con một bề được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí

( PHUNUTODAY ) - Các cặp vợ chồng sinh hai con đều một bề sẽ được miễn giảm học phí, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh, sữa học đường...

Thông tư 01/2021 hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số, do Bộ Y tế ban hành sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 10/3.

Nội dung thông tư nhiều thông tin nội bật, trong đó điều 4 quy định một số nội dung khuyến khích kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Cụ thể:

Đối với tập thể: Xã đạt 100% thôn đã có nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước được đề xuát UBND cấp huyện khen thưởng một lần kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Ảnh Internet

Ảnh Internet

Đối với cá nhân: căn cứ mục tiêu chính sách dân số và thực tiễn, để kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, địa phương lựa chọn, quyết đinh một số nội dung cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ cho cặp vợ chồng sinh 2 con một bề cam kết không sinh thêm con như: tôn vinh, biểu dương việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt; miễn, giảm học phí, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh; hỗ trợ sữa học đường và các nội dung, hình thức phù hợp khác.

Thông tư cũng khuyến khuyến, để duy trì vững chắc mức sinh thay thể, tại các tỉnh thuộc vùng mức sinh cao theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đối với cá nhân: Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã có đủ 2 con và tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai dài hạn (triệt sản, đặt dụng cụ tử cung, cấy thuốc tránh thai) được khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật; cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn bản đạt và vượt các chỉ tiêu về vận động phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã có đủ 2 con, tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai dài hạn được khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.