Từ 20/7/2023, thêm 1 đối tượng phải thực hiện chính sách tinh giản biên chế

( PHUNUTODAY ) - Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về chính sách tinh giản biên chế trong đó có những thay đổi, bổ sung quan trọng so với trước đây.

Ngày 3/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế. Nghị định mới này có nhiều nội dung quan trọng được sửa đổi, bổ sung so với trước đây.

Bổ sung thêm trường hợp tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP có một phần nội dung đề cập đến việc bổ đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, so với nghị định trước đây, Nghị định 29/2023 bổ sung thêm đối tượng phải thực hiện chính sách tinh gian biên chế. Cụ thể:

"Điều 2. Đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế:

1. Cán bộ, cong chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ qaun hành chính được áp dụng chế độ, chính sách như công chức theo quy định của Chính phủ, nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

...

h) Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị bãi nhiệm hoặc bị buộc thôi việc theo quy định pháp luật tại thời điểm xét tinh giảm biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế, được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý."

tinh-gian-bien-che-01

Như vậy, sắp tới cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị kỷ luật mà chưa đến mức bị bãi nhiệm/bị buộc thôi việc theo quy định tại thời điểm xét tinh giảm biên chế cũng sẽ thuộc nhóm đối tượng bị tinh giản biên chế.

Nghị định 29/2023/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 20/7/2023.

Hai trường hợp chưa thực hiện tinh giản biên chế

tinh-gian-bien-che-02

Bên cạnh việc bổ sung đối tượng phải thực hiện chinh sách tinh giản biên chế, Nghị định 29/2023/NĐ-CP còn quy định về 2 trường hợp chưa tinh giản biên chế. Hai trường hợp đó là:

- Người đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp tự nguyện tinh giản biên chế;

- Người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định 29/2023/NĐ-CP sẽ được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030.