Hưởng lương hưu tối đa với tỷ lệ 75%: Người lao động cần đóng BHXH bao nhiêu năm? Hàng tháng đóng bao nhiêu tiền?

( PHUNUTODAY ) - Muốn hưởng lương hưu tối đa với tỉ lệ 75% thì người lao động cần đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) bao nhiêu năm?Hàng tháng đóng bao nhiêu tiền?

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu

Từ năm 2022 trở đi, lao động nam đủ điều kiện về hưu có tối thiểu 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội, còn lao động nữ đủ điều kiện về hưu chỉ cần có tối thiểu 15 năm đóng Bảo hiểm xã hội là có thể nhận mức lương hưu tối thiểu 45%.

huon-luong-huu-toi-da-75-nguoi-lao-dong-can-phai-dong-bhxh-bao-nhieu-nam_

Theo Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức lương hưu hằng tháng (theo cách tính áp dụng từ ngày 1.1.2018 trở đi) nêu rõ, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

+ Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

+ Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm có tham gia bảo hiểm xã hội thì người lao động được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75% tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, từ năm 2022, lao động nam đóng đủ 35 năm bảo hiểm xã hội, đủ điều kiện về hưu sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 75% tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, là mức lương hưu tối đa. Lao động nữ đóng đủ 30 năm Bảo hiểm xã hội, đủ điều kiện về hưu sẽ nhận được mức lương hưu tối đa.

Cách tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 

huon-luong-huu-toi-da-75-nguoi-lao-dong-can-phai-dong-bhxh-bao-nhieu-nam_2

Bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu Tại Khoản 1 Điều 62 Luật BHXH quy định cách tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần:

Trường hợp 1: Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu như sau:

- Tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

- Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1995 đến ngày 31/12/2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

- Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2001 đến ngày 31/12/2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

- Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2007 đến ngày 31/12/2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

- Tham gia BHXH từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

- Tham gia BHXH từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

- Tham gia BHXH từ ngày 1/1/2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

Trường hợp 2: Người lao động có toàn thời gian tham gia BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định.

Bình quân của tiền lương tháng = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH : Tổng số tháng đóng BHXH