Phật dạy: Sống thuận theo thiên đạo, ít tranh đấu thì họa mới tự rời xa

( PHUNUTODAY ) - Phật có dạy cho đời người có 3 thứ cực độc chính là: Tham, sân, si. Hết thảy những thống khổ và mệt mỏi, phiền não của con người đều từ 3 thứ đó mà ra.

Thuận theo Thiên đạo là đạo sinh tồn

Ý tứ là thuận theo thiên đạo mà làm thì an bình khỏe mạnh, làm trái ngược với đạo trời thì sẽ đưa đến tai họa.

Cuộc đời này có những việc ''Người tính không bằng trời tính''. Thứ không phải của chúng ta thì nếu chúng ta càng tranh đoạt thì càng tự làm khổ mình mà thôi. Con người sống nơi thế gian phải hiểu rằng, người đang làm trời đang nhìn. Những ai mà đi ngược lại với quy tắc của Thiên ý và phép tắc thì chẳng ai có thể trốn khỏi được cả. Sớm hay muốn đều phải trả giá.

loi-phat-day-1435

Bởi vậy nên, làm người hay làm việc, đừng quá ngông cuồng, đừng đánh mất đi lương tâm của chính mình. Bởi vì một người dù cho có mạnh mẽ đến mấy đi chăng nữa thì cũng không thể nào thắng được đạo Trời, làm việc xấu dù che như nào cũng sẽ không giấu được Trời.

Làm người, xử thế, phải có thiện niệm trong tâm, phàm là mọi việc đều phải có độ, đó cũng chính là cấp cho mình đường lui.

Tranh với người, cả đời mang nặng

Phật có dạy cho đời người có 3 thứ cực độc chính là: Tham, sân, si. Hết thảy những thống khổ và mệt mỏi, phiền não của con người đều từ 3 thứ đó mà ra. Vì có tham nên con người mới tranh giành nhau, vì có sân nên con người ta mới có tâm oán giận, vì si nên không buông bỏ được. Đây chính là những điều tạo nên gánh nặng của đời người.

loi-phat-day-1239

Trong mệnh thì cuối cũng sẽ có, mệnh không có thì đừng nên cưỡng cầu. Cuộc sống này có hàng trăm vạn thứ hấp dẫn, mê hoặc lấy con người. Lấy bình thường tâm mà đối đãi mới có thể sống bình yên vô sự được.

Người có thể đạm bạc thì sẽ tiêu được sầu, không tranh cái lợi trước mắt thì tâm tự nhiên sẽ thanh thoát, tiêu sái. Người sống mà không truy cầu thì tự nhiên sẽ không tranh giành, không tranh giành thì tự nhiên sẽ không có tức giận.

TAGS: