Từ tháng 11/2022: Có 3 trường hợp cán bộ, công chức được tăng lương 1,8 lần, đó là ai?

08:15, Chủ nhật 30/10/2022

( PHUNUTODAY ) - Có 3 trường hợp cán bộ công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng mức tiền lương bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định.

3 đối tượng sẽ được tăng lương từ tháng 11/2022

Tại Điều 5 Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã quy định tăng thu nhập từ tiền lương cho các đối tượng sau đây: 

a) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

b) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;

c) Người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động - thương binh và xã hội.

Theo đó, ba đối tượng này sẽ được hưởng tiền lương bằng 1,8 lần mức lương với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định. Điều kiện để được hưởng mức tăng lương 0,8 lần so với thông thường là:

- Phải trong chỉ tiêu biên chế hoặc vị trí việc làm đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thuộc một trong các đối tượng nêu trên.

Đặc biệt, tiền lương được tăng thêm 0,8 lần nêu trên không bao gồm phụ cấp công vụ, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp ưu đãi nhà giáo, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, phụ cấp thu hút ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn và phụ cấp làm thêm hoặc làm thêm giờ.

Đồng thời, cũng không dùng số tiền tăng thêm để tính đóng hay hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đóng phí công đoàn.

download (11)

Thời điểm áp dụng là từ 10/11/2022 và chấm dứt việc tăng thêm là khi thực hiện cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc trong các lực lượng vũ trang nhân dân hoặc người lao động trong doanh nghiệp theo tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Như vậy, chỉ có 03 nhóm cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Bảo hiểm xã hội nêu trên mới thuộc đối tượng được tăng thêm 0,8 lần tiền lương so với bình thường.

Nhiều quy định về tiền lương sắp bị bãi bỏ

Ban hành kèm theo Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH là danh mục văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ toàn bộ. Cụ thể các văn bản liên quan đến tiền lương gồm:

- Thông tư số 28/2005/TT-LĐTBXH ngày 04/10/2005 hướng dẫn chế độ tiền lương, phụ cấp lương cho công nhân, viên chức, nhân viên xây dựng 05 công trình thuỷ điện.

- Thông tư số 12/2007/TT-LĐTBXH ngày 02/8/2007 hướng dẫn chế độ tiền lương, phụ cấp lương của công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng công trình thuỷ điện.

- Thông tư số 37/2009/TT-LĐTBXH ngày 16/11/2009 hướng dẫn chế độ giữa ca với công nhân, viên chức xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La.

- Thông tư số 03/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2011 hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp lương với công nhân, viên chức xây dựng công trình thuỷ điện Lai Châu, Đồng Nai 5.

- Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Những quy định này sẽ hết hiệu lực từ ngày 15/11/2022.

Theo:  xevathethao.vn copy link
Tác giả: Vũ Ngọc
Từ khóa: tăng lương