Điều kiện, thủ tục để lấy chồng, vợ trong ngành công an

( PHUNUTODAY ) - Để kết hôn với người làm trong ngành công an, đối phương cần có điều kiện và trình tự thủ tục như thế nào?

Kết hôn là sự đánh dấu ngày các cặp đôi trở thành một gia đình. Bất cứ một cuộc hôn nhân nào cũng phải tuân thủ theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, để kết hôn với các chiến sỹ công an, quân nhân thì có thêm các quy định đặc thù của ngành.

Căn cứ theo Khoản 1 Điểu 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định điều kiện kết hôn như sau:

"Điều 8. Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này."

Hiện nay, nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính, cùng với đó kết hôn không thuôc một trong các trường hợp cấm kết hôn sau:

- Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

- Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

- Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

- Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.

Điều kiện kết hôn với công an

Do công an là chủ thể đặc biệt, có yêu cầu nghiêm ngặt trong việc bảo mật thông tin nên bên canh các điều kiện kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình thì bạn còn phải đáp ứng các điều kiện riêng theo quy định của Bộ Công an

Cụ thể:

- Về lý lịch cá nhân:

+ Tôn giáo: Không chấp nhận các tôn giáo như Thiên Chúa giáo, Tin lành, Cơ đốc,…;

+ Dân tộc: Không chấp nhận người có dân tộc Hoa;+ Không được có tiền án hoặc đang chấp hành bản án, chưa được xóa án tích;

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

+ Quốc tịch: Việt Nam, tuy nhiên người nước ngoài kể cả đã nhập quốc tịch Việt Nam cũng không được kết hôn với người phục vụ trong công an nhân dân;

- Về lý lịch gia đình:

+ Thẩm tra lý lịch ba đời: Đời thứ nhất bao gồm ông, bà bao gồm ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; Đời thứ hai bao gồm cha mẹ, cô, gì, chú, bác ruột; Đời thứ ba bao gồm bản thân và anh, chị, em ruột, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha. Kể cả trường hợp gia đình có Đảng viên vẫn thẩm tra lý lịch ba đời.

+ Gia đình không được có ai tham gia Ngụy quân, Ngụy quyền hoặc làm tay sai cho chế độ phong kiến;

+ Gia đình không được có ai có tiền án hoặc đang chấp hành bản án hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích;

+ Về tôn giáo: Không tham gia tôn giáo

+ Về quốc tịch: Buộc quốc tịch phải là Việt Nam, tuy nhiên người nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam cũng không đủ điều kiện kết hôn;

+ Về dân tộc: Không kết hôn với gia đình người thuộc dân tộc Hoa.

Tổng hợp: Luatduonggia.vn/Luật Việt Nam