Năm 2023 mức lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu?

( PHUNUTODAY ) - Mức lương phải nộp thuế thu nhập cá nhân của mỗi người trong năm 2023 có sự khác nhau tuỳ vào hoàn cảnh, số lượng người phụ thuộc.

Mức lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Căn cứ theo quy định thì cá nhân không có người phụ thuộc sẽ phải nộp thuế thu nhập khi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng/tháng trong năm 2023.

Mức lương phải nộp thuế thu nhập cá nhân của mỗi người khác nhau tuỳ vào hoàn cảnh, số lượng người phụ thuộc. Cụ thể như sau:

Khoản thu nhập được tính phải đóng thuế thu nhập cá nhân trên là thu nhập từ tiền lương, tiền công sau khi đã trừ đi các khoản như: bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo; Thu nhập được miễn thuế thu nhập; Các khoản không tính thuế thu nhập như một số khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn trưa,…

Có bao nhiêu bậc thuế trong biểu thuế thu nhập cá nhân tích luỹ tiến từng phần?

Căn cứ quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định về biểu thuế luỹ tiến từng phần được áp dụng đối với thu nhập tính thuế quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007. Biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định như sau:

Có thể thấy theo quy định trên thì thuế suất thuế thu nhập cá nhân đang được tính theo 07 bậc đối với phương pháp tính biểu thuế luỹ tiến từng phần với mức thuế suất từ 5% - 35%.

Khoản thu nhập nào từ tiền lương, tiền công được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Căn cứ Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2012, năm 2014, năm 2020) thì có 03 khoản thu nhập từ tiền lương được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2023:

- Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật.

- Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả; tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng.

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

Khoản thu nhập nào được giảm thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Điều 5 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 thì đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo có ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế thu nhập cá nhân tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.