Người ngoại tỉnh muốn nhập khẩu về Hà Nội cần có giấy tờ gì?

( PHUNUTODAY ) - Bắt đầu từ 1/7/2021, Luật Cư trú 2020 sẽ có hiệu lực. Theo đó, người dân nhập khẩu về Hà Nội sẽ không còn bị điều chỉnh bởi các điều kiện riêng của Luật Thủ đô.

Theo quy định Điều 21, 22 Luật Cư trú 2020, thủ tục nhập hộ khẩu Hà Nội được thực hiện như sau:

Hồ sơ cần chuẩn bị

Trường hợp công dân sở hữu nhà Hà Nội: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú; giấy tờ, tài liệu chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp pháp (sổ đỏ, sổ hồng).

Trường hợp vợ về với người thân:

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình, trừ trường hợp đã có thông tin thể hiện quan hệ này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh các điều kiện về người khuyết tật, tâm thần…

Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

- Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc văn bản về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú theo quy định.

Nơi nộp hồ sơ

Luật Cư trú hiện chưa có quy định cụ thể về nơi tiếp nhận hồ sơ nhập hộ khẩu Hà Nội. Quy định chung là người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú. Nếu không có gì thay đổi so với quy định cũ, hồ sơ đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội được nộp tại cơ quan Công an cấp huyện.

Lệ phí nhập hộ khẩu

thuc-tuc-nhap-khau-ve-ha-noi

Theo Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND thì mức lệ phí nộp hộ khẩu chỉ từ 5.000 – 20.000 đồng.

Thời gian giải quyết thủ tục

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn