Số CCCD gắn liền với 3 thông tin quan trọng, cách học thuộc số CCCD nhanh nhất cho người hay quên

10:42, Thứ bảy 17/09/2022

( PHUNUTODAY ) - Số CCCD sẽ thể hiện những thông tin cơ bản về nhân thân của một người.

Số CCCD chính là số định danh cá nhân. Điều 13 của Nghị định 137/2015/NĐ-CP, số CCCD là dãy gồm 12 chữ số bao gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên.

cccd-01

Xác định thông tin nhân thân của một người khi thực hiện các giao dịch, thủ tục

Hầu hết các giao dịch, thủ tục hành chính, hợp đồng... đều sẽ yêu cầu cung cấp CMND/CCCD để xác nhận nhân thân. Việc cung cấp số CMND/CCCD để khẳng định một người đã tham gia giao dịch, hợp đồng hay thủ tục hành chính...

Tra cứu thông tin trong Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư

Như đã nói ở trên, số CCCD chính là số định danh cá nhân. Mã số này được Nhà nước quản lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các thông tin này được Bộ Công an thống nhất quản lý và chập nhật, chia sẻ trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia.

Từ hệ thống cơ sở dữ liệu này, các cơ quan, tổ chức, các nhân có thẩm quyền có thể sử dụng mã định danh cá nhân để tra cứu thông tin của người được cấp khi cần thiết.

Số CCCD sẽ thay thế mã số thuế cá nhân, giấy tờ khi mua bán nhà

Khoản 7 Điều 35 Luật Quản lý thuế năm 2019 nêu rõ khi số CCCD/mã định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ người dân thì mã này sẽ được dùng thay thế cho mã số thuế.

Khi các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp được vận hành thì người dân có thể sử dụng số CCCD/mã định danh cá nhân thay cho bản sao các giấy tờ tùy thân khi thủ tục về nhà ở, kinh doanh bất động sản.

cccd-02

Cách nhớ số CCCD dễ dàng

Như đã nói ở trên, số CCCD là dãy gồm 12 chữ số. Ý nghĩa của từng chữ số dược hướng dẫn cụ thể tại Điều 7 Thông tư 07/2016/TT-BCA.

- 03 chữ số đầu tiên là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh,

- 01 chữ số tiếp theo là mã giới tính của công dân

- 02 chữ số tiếp theo là mã năm sinh của công dân;

- 06 chữ số cuối là khoảng số ngẫu nhiên.

Trong đó:

- Mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân khai sinh có các mã từ 001 đến 0096 tương ứng với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

ma-tinh-thanh-01

- Mã thế kỷ và mã giới tính được quy ước như sau:

+ Thế kỷ 20 (từ năm 1900 đến hết năm 1999): Nam 0, nữ 1;

+ Thế kỷ 21 (từ năm 2000 đến hết năm 2099): Nam 2, nữ 3;

+ Thế kỷ 22 (từ năm 2100 đến hết năm 2199): Nam 4, nữ 5;

+ Thế kỷ 23 (từ năm 2200 đến hết năm 2299): Nam 6, nữ 7;

+ Thế kỷ 24 (từ năm 2300 đến hết năm 2399): Nam 8, nữ 9.

- Mã năm sinh: Là hai số cuối trong năm sinh của công dân.

Như vậy, 6 số đầu tiên trên thể là không thay đổi, trừ trường hợp xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh thì có thể xác lập lại mã định danh cá nhân mới.

Người dân nắm được quy ước và ý nghĩa của dãy số CCCD/mã số định danh cá nhân thì việc học thuộc sẽ dễ dàng hơn.

Theo:  xevathethao.vn copy link
Tác giả: Thanh Huyền