Từ 1/7/2024: Sẽ tăng lương theo vùng, lương sẽ thay đổi như thế nào?

16:25, Thứ hai 15/04/2024

( PHUNUTODAY ) - Bộ nội vụ vừa thống nhất tăng lương theo vùng từ ngày 1/7/2024 vậy mức lương sẽ được điều chỉnh như thế nào?

Lương theo vùng là gì?

Lương theo vùng chính là mức lương thấp nhất tối thiểu mà cơ sở hoặc doanh nghiệp phải thỏa thuận trả cho người lao động. Trong đó nếu như mức lương theo vùng hiện giờ của một doanh nghiệp trả cho người lao động đang thấp hơn cho với quy định thì cần phải điều chỉnh để có bước tăng cho phù hợp. Còn với những doanh nghiệp mức lương cao hơn sơ với lương theo vùng quy định thì sẽ không cần phải điều chỉnh. Như vậy, việc đưa ra mức lương tối thiểu theo vùng nhằm giúp đảm bảo quyền lợi cho người lao động. 

Bộ Nội vụ đã thống nhất với Bộ LĐTB&XH thời điểm tăng lương tối thiểu năm 2024 vào ngày 1/7

Trước đó, cuối tháng 3/2024, Bộ LĐTB&XH đã xây dựng dự thảo Nghị định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Bộ LĐTB&XH đề xuất mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng. Cụ thể, Bộ LĐTB&XH đề xuất Chính phủ điều chỉnh các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng:

Đồng ý đề xuất tăng lương theo vùng

Đồng ý đề xuất tăng lương theo vùng

Vùng I là: 4.960.000 đồng/tháng;

Vùng II là: 4.410.000 đồng/tháng;

Vùng III là: 3.860.000 đồng/tháng;

Vùng IV là: 3.450.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ 200.000 đồng – 280.000 đồng (tương ứng tỷ lệ bình quân 6%) so với mức lương tối thiểu hiện hành. Mức điều chỉnh lương tối thiểu này cao hơn khoảng 2% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2024 để cải thiện cho người lao động; dự kiến cơ bản bảo đảm mức sống tối thiểu năm 2025.

Mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024 có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và DN, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của DN.

Tăng lương theo vùng từ ngày 1-7-2024

Tăng lương theo vùng từ ngày 1-7-2024

Mức lương theo giờ tăng theo như thế nào?

Bộ LĐTB&XH cũng đề xuất mức lương tối thiểu theo giờ cũng được điều chỉnh tăng theo 4 vùng là:

Vùng I là: 23.800 đồng/giờ;

Vùng II là: 21.200 đồng/giờ;

Vùng III là: 18.600 đồng/giờ;

Vùng IV là: 16.600 đồng/giờ.

100% thành viên Hội đồng tiền lương Quốc gia thống nhất và khuyến nghị Chính phủ điều chỉnh tăng lương tối thiểu tháng và lương tối thiểu giờ như trên.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Min Min