3 mốc bắt buộc phải đổi thẻ CCCD gắn chip: Người dân cần nhớ để không bị phạt

( PHUNUTODAY ) - Cũng giống như CMNT hay CCCD mã vạch trước đây, CCCD gắn chip cũng có thời hạn sử dụng nhất định.

3 mốc bắt buộc phải đổi thẻ CCCD gắn chip

Theo Điều 19 Luật Căn cước công dân 2014, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân. Số thẻ CCCD là số định danh cá nhân.

Khi làm CCCD lần đầu, người dân sẽ không phải nộp lệ phí cấp thẻ (theo Điều 5 Thông tư 59/2019/TT-BTC).

Điều 21 Luật Căn cước công dân quy định, thẻ CCCD chỉ có hiệu lực trong một thời gian nhất định. Khi đến độ tuổi quy định, người dân phải làm thủ tục đổi CCCD.

CCCD cấp lần đầu có hiệu lực đến khi đủ 25 tuổi. Tương tự, các lần sau sẽ phải làm lại vào năm 40 tuổi và 60 tuổi.

Trường hợp thẻ CCCD được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định nêu trên, thẻ vẫn có giá trị sử dụng đến mức tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Như vậy, công dân đên các mốc 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi phải tiến hành đổi CCCD. Mặt trước của thẻ CCCD hiện nay có ghi rõ thời hạn sử dụng.

Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 06/2021 của Bộ Công an quy định mặt trước của thẻ CCCD có ghi thời gian sử dụng đến ngày tháng năm nào. Người dân có thể dựa vào thời gian ghi trên thẻ để biết chính xác thời điểm mình cần phải đi đổi thẻ CCCD.

moc-bat-buoc-phai-doi-cccd-gan-chip-01

Trường hợp đặc biệt không cần đổi thẻ CCCD gắn chip khi đến tuổi

Như đã nói ở trên, công dân đi làm thẻ CCCD trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định thì thẻ vẫn có giá trị sử dụng đến mốc tuổi cần đổi thẻ tiếp theo.

Công dân đi làm CCCD gắn chip đã đủ 60 tuổi, tính đến thời điểm cấp thể thì thẻ có thời hạn sử dụng đến suốt đời. Nghĩa là từ thời điểm 60 tuổi trở đi, công dân không cần làm thủ tục đổi thẻ CCCD nữa, trừ trường hợp mất thẻ, thẻ bị hư hỏng...

Những công dân đi làm thẻ CCCD gắn chip khi đủ 58 tuổi cũng được sử dụng cho đến khi qua đời mà không cần đổi thẻ khi đủ 60 tuổi.

Những công dân 60 tuổi đang sử dụng thẻ CCCD mã mạch thì được tiếp tục sử dụng đến khi qua đời, không bắt buộc phải đổi sang CCCD gắn chip.

CMND, CCCD mã vạch đã cấp trước khid dịa phương triển khai cấp thẻ CCCD gắn chip vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn (theo Điều 4 Thông tư 06/2021/TT-BCA và Luật Căn cước công dân 2014).

Xử phạt trường hợp không đổi CCCD khi hết hạn

Điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP và Điều 23 Luật căn cước công dân 2014 quy định kể từ năm 2022, công dân không đổi CCCD khi hết hạn sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.