Lịch chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội dịp Tết dương lịch 2023

( PHUNUTODAY ) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh mới đây có thông báo thay đổi về lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01.2023.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM cho hay, theo quy định, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH bắt đầu từ ngày mùng 2 hằng tháng. Tuy nhiên, do thời gian Tết dương lịch năm 2023 từ ngày 31.12.2022 đến hết ngày 02.01.2023 nên lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH dự kiến chi trả bằng tiền mặt từ ngày 03.01.2023 - 19.01.2023 hoặc chi trả qua ATM từ ngày 03.01.2023 - 04.01.2023. BHXH TP.HCM cũng đề nghị Bưu điện TP.HCM, BHXH các quận, huyện và TP.Thủ Đức thông báo đến người thụ hưởng trong kỳ chi trả tháng 12.2022. Như vậy, người hưởng lương hưu tháng 01.2023 sẽ được lĩnh lương hưu sau kỳ nghỉ Tết dương lịch của cả nước.

Điều kiện hưởng lương hưu bảo hiểm năm 2022

lich-chi-tra-luong-huu-phu-cap-bao-hiem-xa-hoi_1

Đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc

Người lao động (NLĐ) đủ điều kiện hưởng lương hưu năm 2022 nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. Đủ 60 tuổi 6 tháng đối với nam, đủ 55 tuổi 8 tháng đối với nữ 

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện

- Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì được tham gia BHXH tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

- Điều kiện để người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu:

(1) Đủ 55 tuổi 8 tháng đối với nữ và đủ 60 tuổi 6 tháng đối với nam.

(2) Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Cách tính lương hưu bảo hiểm mới nhất

Mức hưởng đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc

- Cách tính lương hưu bảo hiểm hàng tháng

Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

lich-chi-tra-luong-huu-phu-cap-bao-hiem-xa-hoi_2

Trong đó:

Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được xác định như sau:

Đóng BHXH đủ 20 năm (đối với nam) và 15 năm (đối với nữ) thì tỷ lệ là 45%. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, thì tỷ lệ này cộng thêm 2%.

Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được xác định theo quy định tại:

Điều 62, Điều 64 Luật BHXH 2014.

Điều 9, Điều 10 Nghị định 115/2015.

Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Khoản 19 và 21 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH

Mức hưởng đối với NLĐ tham gia BHXH tự nguyện

lich-chi-tra-luong-huu-phu-cap-bao-hiem-xa-hoi_3

- Cách tính lương hưu bảo hiểm hàng tháng

Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng x Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Trong đó:

Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được xác định như sau:

Đóng BHXH đủ 20 năm (đối với nam) và 15 năm (đối với nữ) thì tỷ lệ là 45%. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, thì tỷ lệ này cộng thêm 2%.

Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.

Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được tính trung bình các mức thu nhập tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng. Thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH của NLĐ được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

Nếu người tham gia BHXH có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, khi nghỉ hưu, thì ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.