Say rượu: Chém bố, đánh vợ

Say rượu: Chém bố, đánh vợ

Hơi men dẫn lối, Bình đã không giữ được tỉnh táo nên đã đánh vợ vì không làm theo ý mình. Bị bố ruột ngăn cản, y như con thú lao vào chém liên tiếp vào đầu ông khiến ông gục xuống.

29.77°C
29.83°C - 35.69°C trời trong
30-09-2016 25.61°C - 32.08°C trời trong
01-10-2016 24.8°C - 31.96°C trời trong
02-10-2016 24.16°C - 30.2°C mưa nhỏ
28.57°C
24.38°C - 32.35°C mưa vừa
30-09-2016 23.85°C - 28.62°C mưa nhỏ
01-10-2016 24.65°C - 31.16°C mưa vừa
02-10-2016 24.11°C - 28.6°C mưa lớn
26.97°C
23.13°C - 29.66°C mưa nhỏ
30-09-2016 21.2°C - 29.17°C mưa nhỏ
01-10-2016 21.45°C - 27.76°C mây rải rác
02-10-2016 21.12°C - 26.35°C mưa vừa
29.97°C
27.43°C - 33.98°C trời trong
30-09-2016 25.35°C - 31.33°C mây rải rác
01-10-2016 24.5°C - 30.31°C trời trong
02-10-2016 24.97°C - 29.75°C mưa vừa
26.02°C
21.83°C - 27.41°C mưa nhỏ
30-09-2016 21.05°C - 27.52°C mưa nhỏ
01-10-2016 20.8°C - 26.42°C mưa nhỏ
02-10-2016 20.46°C - 27°C mưa nhỏ
28.22°C
25.78°C - 29.68°C mưa nhỏ
30-09-2016 24.42°C - 29.22°C mây rải rác
01-10-2016 23.1°C - 29.06°C trời trong
02-10-2016 23.01°C - 27.45°C mưa vừa