3 dấu hiệu của người đã hết phúc, nghiệp lực sẽ hiển hiện, làm gì cũng không thuận

16:34, Thứ tư 20/04/2022

( PHUNUTODAY ) - Một khi con người đã hết phúc thì tới lúc đó, cầu Trời, Trời cũng chẳng linh, cầu đất, đất cũng không nghiệm. Cầu cúng thế nào cũng vô ích. Bởi vậy nên Phật dạy đồng thời với việc hưởng phúc thì không được quên trọng đức.

Phúc và Đức có quan hệ thế nào?

Cổ nhân dạy: Nhà tích thiện có dư phúc lành, nhà tích ác có thừa ai ương. Những người làm việc thiện tuy phúc chưa đến, nhưng họa đã rời xa.

Vạn sự vạn vật đều là nhân quả. Nếu ngày nay bạn giàu có, có sức khỏe thì một phần do đời trước hành thiện tích đức mà ra. Một phần khác do những cỗ gắng nỗ lực ở cuộc đời này mà có được.

Phúc là có thể hưởng thụ, nhưng không được lãng phí. Đức chính là tại sản lớn nhất trong cuộc đời mỗi người. Đức càng nhiều thì càng giàu có. Đức càng nhiều thì càng hạnh phúc, càng ung dung tự tại. Khi đức bị dùng hết thì những sự tình đen đủi sẽ bắt đầu tìm đến.

3 dấu hiệu cho thấy bạn đã hết phúc

Hữu ý hoặc vô ý kết oán với người

Khi đức của một người sắp hết thì vận mệnh cũng suy đồi. Những suy nghĩ ích kỷ, vì lợi ích cá nhân khiến đầu óc mê muội khi có tranh chấp mâu thuẫn với người khác. Nếu như không biết xử lý cho đúng thì chắc chắn sẽ có phiền phức. Nơi nào cũng có những khó khăn, nếu vậy bạn nhất định phải cảnh giác và chú ý cẩn thận.

Hao tiền của, phá sản bất ngờ

Tài phú là một trong những loại thể hiện phúc báo và đức của một người. Trong mệnh có bao nhiêu đức thì có bấy nhiêu tiền của. Nếu trước đây bạn sống trong nhung lụa, tiền tiêu không cần lo nghĩ. Nhưng giờ đây liên tiếp gặp những chuyện khiến phải tiêu hao tiền của nhiều, thậm chí sự nghiệp cũng đi xuống thì đây là bạn đã dùng hết phúc của mình. Khi đức dùng hết thì tiền của không tương xứng với đức, ông Trời sẽ thu hồi tài phú của bạn.

La-Hau-La-Ton-gia-Con-trai-cua-duc-Phat

Khí suy, bệnh lâu ngày

Khi không có đức thì oan gia trái chủ xung quanh sẽ có cơ hội báo thù. Nghiệp lực cũng sẽ được thể hiện, dù cố gắng làm gì cũng không thuận. Thậm chí là sinh bệnh lâu ngày mà chẳng thể nào khôi phục được sức khỏe. Khi đó nghiệp nhiều như núi, nằm ngang ở đó cản trở hết sức khỏe, sự nghiệp, cuộc sống của bạn.

Tới lúc đó, cầu Trời, Trời cũng chẳng linh, cầu đất, đất cũng không nghiệm. Cầu cúng thế nào cũng vô ích. Bởi vậy nên Phật dạy đồng thời với việc hưởng phúc thì không được quên trọng đức. Có như thế mới có được đức và phúc cuồn cuộn không ngừng, mới luôn tạo phúc và chở che cho bạn cùng gia đình. Tâm thiện làm việc thiện thì phúc lâu dài, vì ông Trời bảo hộ người thiện lương.

chia sẻ bài viết
Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt