4 trường hợp được miễn tiền sử dụng đất từ năm 2025

12:12, Thứ sáu 24/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Theo dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất có thể từ năm 2025, sẽ chỉ còn 04 trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, người dân cần nắm rõ.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Theo đó, có thể từ năm 2025, sẽ chỉ còn 04 trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, người dân cần nắm rõ.

Đề xuất 04 trường hợp được miễn tiền sử dụng đất

Bộ TN&MT đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Trong đó, có đề xuất về 04 trường hợp được miễn tiền sử dụng đất. Cụ thể:

+ Trường hợp 1: Miễn tiền sử dụng đất khi được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất hay công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho người sử dụng đất trong các trường hợp sau:

- Để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với các thương binh hoặc bệnh binh không có khả năng lao động hay hộ gia đình liệt sỹ không còn lao động chính;

Đề xuất 04 trường hợp được miễn tiền sử dụng đất

Đề xuất 04 trường hợp được miễn tiền sử dụng đất

- Người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới và hải đảo.

- Đất ở cho người phải di dời vì lý do thiên tai, di dời khi Nhà nước thu hồi đất do vị trí đất ở có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

- Giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người mà lại không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và cũng không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi.

+ Trường hợp 2: Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng. Ban đầu là từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số hoặc hộ nghèo tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quy định.

+ Trường hợp 3: Miễn tiền sử dụng đất đối với các trường hợp đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với những người có công với cách mạng mà thuộc diện được miễn tiền sử dụng đất theo các quy định của pháp luật về người có công. Đây là đề xuất mới.

+ Trường hợp 4: Miễn tiền sử dụng đất trong một số trường hợp khác được thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 157, Luật Đất đai 2024.

Thủ tục để được miễn tiền thuê đất theo đề xuất mới

Người được miễn tiền thuê đất thì không cần phải thực hiện thủ tục xác định giá đất hay tính tiền thuê đất được miễn.

Người được miễn tiền thuê đất thì không cần phải thực hiện thủ tục xác định giá đất hay tính tiền thuê đất được miễn.

Trình tự, thủ tục để được miễn tiền thuê đất được quy định cụ thể tại Điều 41 dự thảo. Người được miễn tiền thuê đất thì không cần phải thực hiện thủ tục xác định giá đất hay tính tiền thuê đất được miễn. Ngoài ra, cũng không phải thực hiện các thủ tục đề nghị miễn tiền thuê đất.

Việc miễn tiền thuê đất sẽ được định kỳ kiểm tra, rà soát và xác định các điều kiện về việc ưu đãi miễn tiền thuê đất. Khi phát hiện có người không đáp ứng điều kiện được miễn thì sẽ cấp quyết định thu hồi việc miễn tiền thuê đất và sau đó chuyển sang cơ quan thuế để tính, thu, nộp tiền thuê đất.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm