6 điều không được cưỡng cầu khi đi lễ chùa

6 điều không được cưỡng cầu khi đi lễ chùa

Người ta đi chùa không những để tìm thấy sự bình yên, thanh tịnh trong tâm hồn mà còn để cầu an cầu may cho cuộc sống. Nhưng kỳ thực, có nhiều việc là tự bản thân mình mà ra, không nên cưỡng cầu trước tượng Phật.

1 2 3 4